4 Май 2018

Доставка на автомобилни гуми за нуждите на Министерството на отбраната

Номер-МО: 
MO-DOA-2018-017
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферти/заявления за участие: 07.06.2018 г. - 17:30 ч.
Сключени договори: УД 03-28/16.10.2018 г.; УД 03-31/02.11.2018 г.
Лице за контакт:
 К. Грънчаров, тел. 02 92 20638, e-mail: 
k.grancharov@mod.bg