13 Юни 2018

Доставка на автобуси - рамково споразумение

Номер-МО: 
MO-DOA-2018-016
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Открита процедура
Краен срок
 за подаване на оферти: 17.07.2018 г. - 17:30 ч.

Сключени рамкови споразумения: РС УД 03-32/05.12.2018 г.; РС УД 03-33/05.12.2018 г.; РС УД 03-34/05.12.2018 г.; РС УД 03-35/05.12.2018 г.; РС УД 03-36/06.12.2018 г.; РС УД 03-37/06.12.2018 г.; РС УД 03-52/27.12.2018 г.; РС УД 03-1/14.02.2019 г.
Сключени договори:
УД 03-43/19.12.2018 г.; УД 03-44/19.12.2018 г.; УД 03-45/19.12.2018 г.; УД 03-46/19.12.2018 г.
Лице за контакт: 
Е. Донева, тел. 02 92 20668, e-mail
e.doneva@mod.bg

Файлове: 
ДокументРазмерДата на публикуване
PDF icon Решение № 69/07.06.2018 г.1.36 MB13/06/2018
PDF icon Обявление4.74 MB13/06/2018
PDF icon Документация8 MB13/06/2018
PDF icon Технически спецификации 19.33 MB13/06/2018
PDF icon Технически спецификации 25.36 MB13/06/2018
PDF icon Приложения4.37 MB13/06/2018
PDF icon Проект на рамково споразумение8.89 MB13/06/2018
Package icon ЕЕДОП85.78 KB13/06/2018
Microsoft Office document icon Приложения (word)223.5 KB14/06/2018
PDF icon Разяснение66.15 KB04/07/2018
PDF icon Протокол от работа на комисия2.98 MB20/08/2018
PDF icon Съобщение за отваряне на ценови предложения174.15 KB19/09/2018
PDF icon Доклад от работа на комисия8.69 MB25/10/2018
PDF icon Решение № 137/24.10.2018 г. за класиране1.46 MB25/10/2018
PDF icon Покани № 21-39-35/17.12.2018 г.1.04 MB17/12/2018
PDF icon Оферта345.55 KB17/12/2018
PDF icon Проект на договор4.75 MB17/12/2018
PDF icon Рамково споразумение РС УД 03-32/201810.8 MB19/12/2018
PDF icon Рамково споразумение РС УД 03-33/201810.98 MB19/12/2018
PDF icon Рамково споразумение РС УД 03-34/20185.06 MB19/12/2018
PDF icon Рамково споразумение РС УД 03-35/20184.86 MB19/12/2018
PDF icon Рамково споразумение РС УД 03-36/20185.16 MB19/12/2018
PDF icon Рамково споразумение РС УД 03-37/20185.25 MB19/12/2018
PDF icon Обявление за възложена поръчка1.79 MB19/12/2018
PDF icon Рамково споразумение РС УД 03-52/20185.26 MB03/01/2019
PDF icon Приложения (1)8 MB03/01/2019
PDF icon Приложения (2)1.81 MB03/01/2019
PDF icon Обявление за възложена поръчка (РС УД 03-52/2018)743.7 KB03/01/2019
PDF icon Договор УД 03-43/2018 (РС УД 03-32/2018)5.12 MB04/01/2019
PDF icon Договор УД 03-44/2018 (РС УД 03-33/2018)5.13 MB04/01/2019
PDF icon Договор УД 03-45/2018 (РС УД 03-34/2018)5.13 MB04/01/2019
PDF icon Договор УД 03-46/2018 (РС УД 03-35/2018)5.13 MB04/01/2019
PDF icon Обявление за възложена поръчка1.26 MB04/01/2019
PDF icon Рамково споразумение РС УД 03-1/20196.62 MB19/02/2019
PDF icon Приложения към РС УД 03-1/20194.02 MB19/02/2019
PDF icon Обявление за възложена поръчка104.7 KB19/02/2019
PDF icon Покана № 21-39-35/08.05.2019 г. (РС УД 03-36/2018)465.57 KB09/05/2019
PDF icon Покана № 21-39-35/08.05.2019 г. (РС УД 03-37/2018)469.92 KB09/05/2019
PDF icon Покана № 21-39-35/08.05.2019 г. (РС УД 03-52/2018)472.91 KB09/05/2019
PDF icon Покана № 21-39-35/08.05.2019 г. (РС УД 03-1/2019)476.98 KB09/05/2019
PDF icon Приложение към поканата3.25 MB09/05/2019
Microsoft Office document icon Оферта50.5 KB09/05/2019
Файл Информация за работа на комисия12.36 KB27/05/2019
PDF icon Доклади от работа на комисия3.33 MB19/06/2019
PDF icon Решение № 52/18.06.2019 г. за избор на изпълнител (РС УД 03-36/2018)340.54 KB19/06/2019
PDF icon Решение № 51/18.06.2019 г. за избор на изпълнител (РС УД 03-37/2018)340.16 KB19/06/2019
PDF icon Решение № 53/18.06.2019 г. за избор на изпълнител (РС УД 03-1/2019)350.38 KB19/06/2019
PDF icon Доклад от работа на комисия339.21 KB03/07/2019
PDF icon Решение № 63/03.07.2019 г. за избор на изпълнител (РС УД 03-52/2019)340.36 KB03/07/2019