9 Май 2018

Доставка на акумулаторни батерии

Номер-МО: 
MO-DOA-2018-015
Състояние на процедурата: 
Текуща процедура

Вид на ОП: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферти/заявления за участие: 12.06.2018 г. – 17.30 ч.
Лице за контакт: Р. Петров, тел. 02 92 20671, e-mail: r.petrov@mod.bg