9 Май 2018

Доставка на акумулаторни батерии

Номер-МО: 
MO-DOA-2018-015
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферти/заявления за участие: 12.06.2018 г. – 17.30 ч.
Сключени договори: УД 03-40/17.12.2018 г.; УД 03-42/18.12.2018 г.
Лице за контакт:
 Р. Петров, тел. 02 92 20671, e-mail:
 
r.petrov@mod.bg