9 Май 2018

Доставка на акумулаторни батерии

Номер-МО: 
MO-DOA-2018-015
Състояние на процедурата: 
Текуща процедура

Вид на ОП: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферти/заявления за участие: 12.06.2018 г. – 17.30 ч.
Лице за контакт: Р. Петров, тел. 02 92 20671, e-mail: r.petrov@mod.bg

Файлове: 
ДокументРазмерДата на публикуване
PDF icon Решение № 60/04.05.2018 г.1.18 MB09/05/2018
PDF icon Обявление192.3 KB09/05/2018
PDF icon Документация289.56 KB09/05/2018
Файл Технически спецификации8.76 MB09/05/2018
Файл Приложения445.79 KB09/05/2018
Файл ЕЕДОП1.02 MB09/05/2018
PDF icon Протокол от работа на комисия2.03 MB19/06/2018
PDF icon Съобщение за отваряне на ценови предложения114.92 KB27/06/2018
PDF icon Доклад по чл. 60, ал.13.41 MB19/07/2018
PDF icon Решение № 84 от 18.07.2018 г.1.02 MB19/07/2018