7 Март 2018

Kопирна техника

Номер-МО: 
MO-DOA-2018-014
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферти/заявления за участие: 10.04.2018 г. - 17:30 ч.
Лице за контакт: Й. Йорданов тел. 02 92 20661, e-mail: y.yordanov@mod.bg