26 Февр. 2018

Предоставяне на куриерски услуги за нуждите на СВ, ВВС, ВМС, СКС, Бригада „Специални сили“ и Институт по отбрана „Проф. Цв. Лазаров“ въз основа на сключено РС на ЦОП: № СПОР-26/04.10.2017 г.

Номер-МО: 
MO-DOA-2018-013
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Пълно наименование на предмета на поръчката: Предоставяне на куриерски услуги за нуждите на Сухопътни войски, Военновъздушни сили, Военноморски сили, Съвместно командване на силите, Бригада „Специални сили“ и Институт по отбрана „Проф. Цв. Лазаров“ въз основа на сключено рамково споразумение на ЦОП: № СПОР-26/04.10.2017 г.
Вид на ОП: Вътрешен конкурентен избор (Чл. 82, ал. 4 от ЗОП)
Краен срок за подаване на оферти за участие: от 00.01 ч. на 27.02.2018 г. до 23:59 на 14.03.2018 г. (електронно подаване)
Сключен договор: УД 12-35/16.05.2018 г.
Сключени допълнителни споразумения:
ДС УД 12-71/27.09.2019 г.; ДС УД 12-16/05.03.2020 г.
Лице за контакт:
С. Тронкова, тел. 02 92 20689, e-mail: s.tronkova@mod.bg