15 Февр. 2018

Доставка на 7,62 мм патрон обр. 1943г. - халосен със загъвка

Номер-МО: 
MO-DOA-2018-011
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Договаряне с публикуване на обявлението за поръчка
Краен срок за подаване на оферти: 25.05.2018 г.  - 17:30 ч.
Сключен договор: УД 03-27/09.10.2018 г.
Лице за контакт: Е. Шаламанова, тел. 02 92 20655, e-mail: e.shalamanova@mod.bg