22 Февр. 2018

Ремонт/инспекции на агрегати, блокове и възли от комплектацията на вертолети Bell-206 В3

Номер-МО: 
MO-DOA-2018-010
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферти за участие: 10.04.2018 г.  - 17:30 ч.
Лице за контакт: Цв. Белниколов, тел. 02 92 20648, e-mail: ts.belnikolov@mod.bg