15 Февр. 2018

Извършване на капитално-възстановителен ремонт/основен ремонт (overhaul) на авиационни двигатели АИ-25ТЛ на самолети L-39ZA

Номер-МО: 
MO-DOA-2018-009
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Договаряне с публикуване на обявлението за поръка
Краен срок за подаване на заявления за участие: 26.03.2018 г.  - 17:30 ч.
Лице за контакт: Цв. Белниколов, тел. 02 92 20648, e-mail: ts.belnikolov@mod.bg