24 Апр. 2018

Сключване на РС за доставка на средства за балистична защита по ОП, както следва: ОП1 - Доставка на бойна каска; ОП2 - Доставка на бронежилетка БСЧ ІV

Номер-МО: 
MO-DOA-2018-008
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Договаряне с публикуване на обявление за поръчка
Краен срок
 за подаване на заявления: 04.06.2018 г. - 17:30 ч.

Лице за контакт: Е. Донева, тел. 02 92 20668, e-mail
e.doneva@mod.bg