26 Юни 2018

Застраховане на ППС на МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА през 2019 г.

Номер-МО: 
MO-DOA-2018-007
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Открита процедура
Краен срок
 за подаване на оферти/заявления за участие: 31.07.2018 г. - 17:30 ч.

Сключени договори: УД 15-8/31.10.2018 г.; УД 15-11/23.11.2018 г.
Лице за контакт: 
Е. Донева, тел. 02 92 20668, e-mail
e.doneva@mod.bg