31 Ян. 2018

Доставка на лек витлов учебно-тренировъчен самолет

Номер-МО: 
MO-DOA-2018-005
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферти: 12.03.2018 г.  - 17:30 ч.
Лице за контакт: Цв. Белниколов, тел. 02 92 20648, e-mail: ts.belnikolov@mod.bg