10 Ян. 2018

„Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания до други дестинации за нуждите на МО“ по РС на ЦОП: СПОР-12/05.06.2017 г.

Номер-МО: 
MO-DOA-2018-003
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Пълно наименование на предмета на поръчката: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания до други дестинации за нуждите на Министерство на отбраната“ по Рамково споразумение на ЦОП: СПОР-12/05.06.2017 г. с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина" по обособена позиция № 2 „Осигуряване на самолетни билети за полети до други дестинации".
Вид на ОП: Вътрешен конкурентен избор (Чл. 82, ал. 4 от ЗОП)
Краен срок за подаване на оферти за участие:  от 23.59 ч. на 10.01.2018 г. до 23:59 на 22.01.2018 г. (електронно подаване)
Сключен договор: УД 12-1/10.01.2019 г.
Сключено допълнително споразумение: УД 12-32/21.05.2019 г.
Лице за контакт:
С. Владев, тел. 02 92 20676, e-mail: s.vladev@mod.bg