10 Ян. 2018

„Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания до други дестинации за нуждите на МО“ по РС на ЦОП: СПОР-12/05.06.2017 г.

Номер-МО: 
MO-DOA-2018-003
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Пълно наименование на предмета на поръчката: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания до други дестинации за нуждите на Министерство на отбраната“ по Рамково споразумение на ЦОП: СПОР-12/05.06.2017 г. с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина" по обособена позиция № 2 „Осигуряване на самолетни билети за полети до други дестинации".
Вид на ОП: Вътрешен конкурентен избор (Чл. 82, ал. 4 от ЗОП)
Краен срок за подаване на оферти за участие:  от 23.59 ч. на 10.01.2018 г. до 23:59 на 22.01.2018 г. (електронно подаване)
Сключен договор: УД 12-1/10.01.2019 г.
Сключено допълнително споразумение: УД 12-32/21.05.2019 г.
Лице за контакт:
С. Владев, тел. 02 92 20676, e-mail: s.vladev@mod.bg

Файлове: 
Име на файлРазмерДата на публикуване
PDF icon Покана № 21-39-236/09.01.2018 г.3.63 MB10/01/2018
PDF icon Приложение № 1 - Техническа спецификация2.63 MB10/01/2018
Microsoft Office document icon Приложение № 2 - Образец на ЕЕДОП208 KB10/01/2018
PDF icon Приложение № 3 - Проект на договор5.62 MB10/01/2018
Файл Приложение № 4а - Декларация по чл. 327, ал. 1 от ЗОВСРБ12.93 KB10/01/2018
Файл Приложение № 4б - Декларация15.4 KB10/01/2018
PDF icon Разяснение890.47 KB18/01/2018
PDF icon Протокол от работа на комисия5.93 MB26/01/2018
PDF icon Протокол от работа на комисия649.98 KB05/02/2018
PDF icon Съобщение за отваряне на ценови предложения120.36 KB05/02/2018
PDF icon Протокол от работа на комисия9.46 MB14/02/2018
PDF icon Доклад от работа на комисия3.01 MB20/03/2018
PDF icon Решение № 42/16.03.2018 г. за класиране1.3 MB20/03/2018
PDF icon Информация при производство по обжалване2.27 MB19/04/2018
PDF icon Договор УД 12-1/20196.29 MB28/01/2019
PDF icon Обявление за възложена поръчка417.98 KB28/01/2019
PDF icon ДС УД 12-32/2019 (УД 12-1/2019)244.23 KB29/05/2019
PDF icon Обявление за изменение395.25 KB29/05/2019
PDF icon Обявление за изменение175.01 KB29/05/2019
PDF icon Обявление за приключване на договор УД 12-1/2019359.18 KB19/08/2019