10 Ян. 2018

„Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания до Брюксел за нуждите на МО“ по РС на ЦОП: СПОР-11/05.06.2017 г.

Номер-МО: 
MO-DOA-2018-002
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Пълно наименование на предмета на поръчката: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания до Брюксел за нуждите на Министерство на отбраната“ по Рамково споразумение на ЦОП: СПОР-11/05.06.2017  с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина" по обособена позиция № 1 „Осигуряване на самолетни билети за полети до Брюксел".
Вид на ОП: Вътрешен конкурентен избор (Чл. 82, ал. 4 от ЗОП)
Краен срок за подаване на оферти за участие: от 23.59 ч. на 10.01.2018 г. до 23:59 на 22.01.2018 г. (електронно подаване)
Сключен договор: УД 12-34/02.05.2018 г.
Сключени допълнителни споразумения: ДС УД 12-111/18.12.2018 г.; ДС УД 12-33/21.05.2019 г.
Лице за контакт:
С. Владев, тел. 02 92 20676, e-mail: s.vladev@mod.bg

Файлове: 
Име на файлРазмерДата на публикуване
PDF icon Покана № 21-39-236/09.01.2018 г.3.14 MB10/01/2018
PDF icon Приложение № 1 - Техническа спецификация2.51 MB10/01/2018
Microsoft Office document icon Приложение № 2 - Образец на ЕЕДОП208 KB10/01/2018
PDF icon Приложение № 3 - Проект на договор5.85 MB10/01/2018
Файл Приложение № 4а - Декларация по чл. 327, ал. 1 от ЗОВСРБ12.93 KB10/01/2018
Файл Приложение № 4б - Декларация15.4 KB10/01/2018
PDF icon Разяснение860.79 KB18/01/2018
PDF icon Протокол от работа на комисия4.23 MB25/01/2018
PDF icon Съобщение за отваряне на ценови предложения121.44 KB25/01/2018
PDF icon Доклад от работа на комисия3.12 MB07/03/2018
PDF icon Решение № 29/06.03.2018 г. за класиране1.45 MB07/03/2018
PDF icon Договор УД 12-34/20188.36 MB11/05/2018
PDF icon Обявление за възложена поръчка417.62 KB11/05/2018
PDF icon ДС УД 12-111/2018254.23 KB27/12/2018
PDF icon Обявление за изменение1012.5 KB27/12/2018
PDF icon ДС УД 12-33/2019 (УД 12-34/2018)241.35 KB29/05/2019
PDF icon Обявление за изменение396.01 KB29/05/2019
PDF icon Обявление за изменение174.75 KB29/05/2019
PDF icon Обявление за приключване на договор УД 12-34/2018231.67 KB25/07/2019
PDF icon Обявление за приключване на договор УД 12-34/2018930.78 KB25/07/2019