4 Ян. 2018

Поддържане на комуникационно и информационно оборудване от състава на КИНС на ВВС

Номер-МО: 
MO-DOA-2018-001
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: По чл. 164, ал. 1, т. 5 от ЗОП
Краен срок за представяне на документи във връзка със ЗЗКИ (посочени в Поканата по чл. 64, ал. 2 от ППЗОП): до 3 (три) дни от получаване на поканата
Сключен договор: УД 04-12/20.06.2018 г.
Сключено допълнително споразумение:
УД 04-18/26.06.2019 г.
Лице за контакт:
М. Бонев, тел. 02 92 20882, e-mail: m.bonev@mod.bg