19 Март 2018

Доставка на нови тактически очила с балистична защита - рамково споразумение

Номер-МО: 
MO-DOA-2017-071
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферти/заявления: 23.04.2018 г. - 17:30 ч.
Сключено рамково споразумение: РС УД 03-22/29.08.2018 г.
Лице за контакт:
 Е. Донева, тел. 02 92 20668, e-mail: e.doneva@mod.bg