4 Дек. 2017

Абонамент и доставка на преса - 2018 г.

Номер-МО: 
MO-DOA-2017-069
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Събиране на оферти с обява (чл. 20, ал. 3 от ЗОП)
Краен срок за подаване на оферти: 14.12.2017 г. - 17:30 ч.
Стар номер-АОП: 9071141
Сключен договор: УД 11-1/15.01.2018 г.
Лице за контакт: Д. Димитрова, тел. 02 92 20665, e-mail
d.m.dimitrova@mod.bg