7 Дек. 2017

Интегрирана логистична поддръжка на самолети МиГ-29 – рамково споразумение

Номер-МО: 
MO-DOA-2017-068
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Договаряне без публикуване на обявление
Краен срок за подаване на оферти: 18.12.2017 г. - 17:30 ч.
Сключено рамково споразумение: РС УД 12-13/21.03.2018 г.
Сключени договори: УД 12-30/30.04.2018 г.; УД 12-98/10.12.2018 г.; УД 12-109/17.12.2018 г.; УД 12-95/11.12.2019 г.; УД 12-105/18.12.2019 г.
Сключени допълнителни споразумения: ДС УД 12-105/14.12.2018 г.; ДС УД 12-106/14.12.2018 г.; ДС УД 12-107/14.12.2018 г.; ДС УД 12-17/10.03.2020 г.; ДС УД 12-18/10.03.2020 г.; ДС УД 12-50/22.05.2020 г.; ДС УД 12-51/22.05.2020 г. 
Лице за контакт: М. Маринов тел. 02 92 20656 e-mail: m.i.marinov@mod.bg

Файлове: 
Име на файлРазмерДата на публикуване
PDF icon Решение № 129/06.12.2017 г.2.51 MB07/12/2017
PDF icon Изисквания на възложителя за изпълнение на поръчката1.87 MB07/12/2017
Microsoft Office document icon Приложения към Изискванията1002.5 KB07/12/2017
PDF icon Технически спецификации3.2 MB07/12/2017
PDF icon Покана № 21-39-321/06.12.2017 г.1.09 MB07/12/2017
PDF icon Съобщение97.08 KB19/12/2017
PDF icon Съобщение за спиране на процедурата82.89 KB19/12/2017
PDF icon Информация при производство по обжалване356.83 KB03/01/2018
PDF icon Решение № 28/06.03.2018 г. за определяне на изпълнител423.27 KB07/03/2018
PDF icon Доклад от работа на комисия1.49 MB07/03/2018
PDF icon Протокол от работа на комисия1.94 MB07/03/2018
PDF icon Приложение към Протокола на комисията1.96 MB07/03/2018
PDF icon РС УД 12-13/20181.4 MB28/03/2018
PDF icon Приложения към РС УД 12-13/2018621.09 KB28/03/2018
PDF icon Обявление за възложена поръчка (РС УД 12-13/2018)1.88 MB30/03/2018
PDF icon Договор УД 12-30/20185.58 MB09/05/2018
PDF icon Обявление за възложена поръчка (УД 12-30/2018)139.46 KB27/12/2018
PDF icon Договор УД 12-98/20184.72 MB08/01/2019
PDF icon Обявление за възложена поръчка ( УД 12-98/2018)143.1 KB08/01/2019
PDF icon ДС УД 12-105/2018 (РС УД 12-13/2018)106.7 KB10/01/2019
PDF icon Обявление за възложена поръчка ДС УД 12-105/2018143.2 KB10/01/2019
PDF icon ДС УД 12-106/2018 (УД 12-98/2018)100.13 KB10/01/2019
PDF icon ДС УД 12-107/2018 (УД 12-30/2018)216.63 KB10/01/2019
PDF icon Обявление за възложена поръчка (ДС УД 12-107/2018)66.05 KB10/01/2019
PDF icon Обявление за възложена поръчка ДС УД 12-106/201864.91 KB10/01/2019
PDF icon Договор УД 12-109/20185.02 MB10/01/2019
PDF icon Обявление за възложена поръчка (УД 12-109/2018)139.45 KB10/01/2019
PDF icon Договор УД 12-95/2019705.26 KB08/01/2020
PDF icon Обявление за възложена поръчка (УД 12-95/2019)113.74 KB08/01/2020
PDF icon Договор УД 12-105/2019387.29 KB13/01/2020
PDF icon Обявление за възложена поръчка122.94 KB13/01/2020
PDF icon ДС УД 12-17/2020 (УД 12-109/2018)91.54 KB16/03/2020
PDF icon ДС УД 12-18/2020 (УД 12-98/2018)97 KB16/03/2020
PDF icon ДС УД 12-51/2020 (УД 12-109/2018)86.85 KB29/05/2020
PDF icon ДС УД 12-50/2020 (УД 12-98/2018)87.63 KB29/05/2020
PDF icon ДС № 2 рег.№ 12-30/2021 г. към РС № 12-13/18169.48 KB26/04/2021
PDF icon ДС № УД 12-33/2021 г. към договор № УД 12-105/2019 г.156.75 KB29/04/2021