27 Ноем. 2017

Доставка на алфа спектрометрична система и индивидуален дозиметър

Номер-МО: 
MO-DOA-2017-067
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферти: 19.12.2017 г. - 17:30 ч.
Сключен договор: УД 3-11/11.04.2018 г.
Лице за контакт:
 Е. Шаламанова; тел.: 02 92 20655; e-mail: 
e.shalamanova@mod.bg

Файлове: 
Име на файлРазмерДата на публикуване
PDF icon Решение № 125/27.11.2017 г.1.51 MB27/11/2017
PDF icon Обявление4.86 MB27/11/2017
PDF icon Документация с приложения от 1 до 82.31 MB27/11/2017
PDF icon Приложение № 9 - Проект на договор с приложения към него1.16 MB27/11/2017
Файл Образци на документи (Word)96.37 KB28/11/2017
PDF icon Техническа спецификация970.03 KB28/11/2017
PDF icon Техническа спецификация1.4 MB28/11/2017
PDF icon Съобщение за отваряне на постъпили оферти110.76 KB19/12/2017
PDF icon Съобщение за отваряне на ценови предложения114.44 KB17/01/2018
PDF icon Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП347.9 KB02/02/2018
PDF icon Протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП676.42 KB02/02/2018
PDF icon Решение № 10/02.02.2018 г. за класиране199.7 KB02/02/2018
PDF icon Писмо рег. № 21-39-213/02.02.2018 г.33.21 KB02/02/2018
PDF icon Информация за изпратено Решение за избор по e-mail към ДЗЗД ИДЖИС ТУВИ79.24 KB02/02/2018
PDF icon Обявление за възложена поръчка392.33 KB14/02/2018
PDF icon Решение № 39/13.03.2018 г. за изменение173.61 KB14/03/2018
PDF icon Договор УД 03-11/20181.48 MB30/04/2018
PDF icon Обявление за възложена поръчка394.92 KB30/04/2018
PDF icon Обявление за приключване на договор УД 03-11/2018674.42 KB13/11/2018