7 Дек. 2017

Доставка на обувки и полушуби кожени по обособени позиции

Номер-МО: 
MO-DOA-2017-066
Състояние на процедурата: 
Текуща процедура

Пълно наименование на предмета на поръчката: Доставка на обувки и полушуби кожени по обособени позиции, както следва:
ОП № 1 - Доставка на обувки-боти и половинки;
ОП № 2 - Доставка на обувки летателни черни от лицева кожа;
ОП № 3 - Доставка на полушуби кожени.

Вид на ОП:
 Открита процедура
Краен срок за подаване на оферти/заявления за участие:
 08.01.2018 г. - 
17:30 ч. 

Лице за контакт: Л. Узунов, тел. 02 92 20654, e-mail: l.uzunov@mod.bg