17 Ноем. 2017

Борсова сделка за доставка на горива

Номер-МО: 
MO-DOA-2017-063
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Договаряне без предварително обявление по чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП.
Договор за борсово представителство: УД 12-24/25.04.2017 г.;
Сключени борсови договори: БД 317/28.11.2017 г.; БД 318/28.11.2017 г.; БД 321/28.11.2017 г.; БД 322/28.11.2017 г.; БД 323/28.11.2017 г.
Лице за контакт: Р. Петров, тел. 02 92 20671, e-mail: r.petrov@mod.bg