30 Окт. 2017

Доставка на парашутна материална част

Номер-МО: 
MO-DOA-2017-061
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Чл. 20, ал. 6 от ЗОП във връзка с чл. 114 от Вътрешните правила относно управление на цикъла на обществените поръчки, обявени със заповед на министъра на отбраната № ОХ–741/26.09.2016 г.
Краен срок за подаване на предложения за участие: 29.11.2017 г. - 17:30 ч.
Лице за контакт: И. Хасъмски, тел. 02 92 20647, e-mail: i.hasamski@mod.bg