12 Окт. 2017

Доставка на резервно оборудване за необслужваема радиорелейна станция Eclipse

Номер-МО: 
MO-DOA-2017-060
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферти за участие: 16.11.2017 г. – 17.30 ч.
Сключен договор: УД 05-4/15.02.2018 г.
Лице за контакт:
В. Щерев, тел. 02 92 20688, e-mail: v.sterev@mod.bg