13 Окт. 2017

Придобиване на компютри за БА

Номер-МО: 
MO-DOA-2017-059
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферти за участие: 14.11.2017 г. – 17.30 ч.
Лице за контакт: М. Димитрова, тел. 02 92 20662, e-mail: m.dimitrova@mod.bg