13 Окт. 2017

Доставка на компютърна техника и периферия

Номер-МО: 
MO-DOA-2017-058
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферти за участие: 14.11.2017 г. – 17.30 ч.
Сключени договори: УД 04-8/31.05.2018 г.; УД 04-9/31.05.2018 г.; УД 04-10/31.05.2018 г.
Лице за контакт:
 М. Димитрова, тел. 02 92 20662, e-mail: 
m.dimitrova@mod.bg