5 Дек. 2017

Доставка на мобилна модулна гориво-зарядна станция

Номер-МО: 
MO-DOA-2017-056
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферти/заявления: 28.12.2017 г. - 17:30 ч.
Сключен договор: УД 06-3/23.02.2018 г.
Лице за контакт: Р. Петров, тел. 02 92 20671, e-mail
r.petrov@mod.bg