12 Окт. 2017

Доставка на автомобилни гуми

Номер-МО: 
MO-DOA-2017-055
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферти: 14.11.2017 г. - 17:30 ч.
Сключени договори: УД 03-3/21.02.2018 г.; УД 03-7/03.04.2018 г.; УД 03-9/11.04.2018 г.
Лице за контакт: К. Грънчаров, тел. 02 92 20638, e-mail: k.grancharov@mod.bg

Файлове: