10 Окт. 2017

Доставка на йон-мобилен спектрометър

Номер-МО: 
MO-DOA-2017-054
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Чл. 148, ал. 1, т. 1 и чл. 20, ал. 6 от ЗОП във връзка с чл. 114 от ВП, обявени с МЗ № ОХ-741/26.09.2016 г.
Краен срок за подаване на предложенията: 30.10.2017 г. - 17:30 ч.
Лице за контакт: Е. Шаламанова; тел.: 02 92 20655; e-mail: e.shalamanova@mod.bg