6 Окт. 2017

Доставка на пликове и бланки

Номер-МО: 
MO-DOA-2017-053
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Чл. 93 б, ал. 3 от ЗОП във връзка с §19 от ПЗР на ЗОП (в сила от 15.04.2016 г.) и РС № СПОР-417/02.10.2015 г. на ЦООП.
Краен срок за подаване на оферти за участие: 20.10.2017 г.  17:30 ч.
Сключен договор: 12-56/12.12.2017 г.
Лице за контакт:
В. Мирчева, тел. 02 92 20677, e-mail: v.mircheva@mod.bg