30 Окт. 2017

Доставка на акумулаторни батерии

Номер-МО: 
MO-DOA-2017-050
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Събиране на оферти с обява (чл. 20, ал. 3 от ЗОП)
Краен срок за подаване на оферти за участие: 13.11.2017 г. – 17.30 ч.
Стар номер-АОП: 9069811
Лице за контакт: Р. Петров, тел. 02 92 20671, e-mail: r.petrov@mod.bg