29 Септ. 2017

Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки за нуждите на МО по РС № СПОР-8/16.05.2017 г.

Номер-МО: 
MO-DOA-2017-046
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Пълно наименование на предмета на поръчката: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки, за нуждите на Министерството на отбраната“ по  Рамково споразумение № СПОР-8/16.05.2017 г. за „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства” сключено от ЦОП
Вид на ОП: 
Вътрешен конкурентен избор (Чл. 82, ал. 4 от ЗОП)
Краен срок за подаване на оферти за участие: от 13.59 ч. на 29.09.2017 г. до 13:59 на 09.10.2017 г. (електронно подаване)
Сключен договор: УД 12-54/29.11.2017 г.
Лице за контакт: К. Грънчаров, тел. 02 92 20638, e-mail: k.grancharov@mod.bg