19 Окт. 2017

Доставка на масла, смазки и специални течности

Номер-МО: 
MO-DOA-2017-044
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферти за участие:
21.11.2017 г. - 17:30 ч.
Сключени договори: УД 06-1/13.02.2018 г.; УД 06-2/15.02.2018 г.
Лице за контакт: Р. Петров, тел. 02 92 20671, e-mail: r.petrov@mod.bg