28 Авг. 2017

Публикуване на обяви на Министерството на отбраната за търгове за продажба на недвижими имоти с отпаднала необходимост за МО и за търгове за отдаване под наем на имоти или части от имоти в управление на МО в два национални ежедневника

Номер-МО: 
MO-DOA-2017-043
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Събиране на оферти с обява (чл. 20, ал. 3 от ЗОП)
Краен срок за подаване на оферти за участие: 11.09.2017 г. – 17:30 ч.
Сключен договор: УД 12-49/27.10.2017 г.
Лице за контакт:
В. Мирчева, тел. 02 92 20677, e-mail: v.mircheva@mod.bg