4 Септ. 2017

Извънгаранционна поддръжка на изделия и системи за криптографска защита на Министерство на отбраната

Номер-МО: 
MO-DOA-2017-042
Състояние на процедурата: 
Текуща процедура

Вид на ОП: Ограничена процедура
Краен срок за подаване на заявления за участие:
 03.10.2017 г. - 17:30 ч.
Краен срок за представяне на документи по ЗЗКИ: До 
18.09.2017 г. в дирекция "Сигурност на информацията" да се представят заверени копия от документите. (За повече информация: раздел III.2.3. от Обявлението.)
Лице за контакт: О. Гондова, тел. 02 92 20663, e-mail: o.gondova@mod.bg

Статус: Спиране на процедурата  -  чл. 203 от ЗОП