4 Септ. 2017

Извънгаранционна поддръжка на изделия и системи за криптографска защита на Министерство на отбраната

Номер-МО: 
MO-DOA-2017-042
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Ограничена процедура
Краен срок за подаване на заявления за участие:
 03.10.2017 г. - 17:30 ч.
Краен срок за представяне на документи по ЗЗКИ: До 
18.09.2017 г. в дирекция "Сигурност на информацията" да се представят заверени копия от документите. (За повече информация: раздел III.2.3. от Обявлението.)
Сключен договор: УД 04-22/08.10.2018 г.
Лице за контакт: О. Гондова, тел. 02 92 20663, e-mail: o.gondova@mod.bg

Файлове: 
ДокументРазмерДата на публикуване
PDF icon Решение № 77/01.09.2017 г.1.07 MB04/09/2017
PDF icon Обявление3.55 MB04/09/2017
PDF icon Документация4.56 MB04/09/2017
PDF icon Приложения3.25 MB04/09/2017
PDF icon Проект на договор5.57 MB04/09/2017
PDF icon Техническа спецификация1.49 MB04/09/2017
PDF icon Техническо предложение2.35 MB04/09/2017
PDF icon Съобщение за отваряне на заявления за участие109.44 KB09/10/2017
PDF icon Съобщение за отмяна на публично заседание111.54 KB12/10/2017
PDF icon Информация при обжалване71.17 KB18/10/2017
PDF icon Съобщение за отваряне на заявления за участие109.58 KB15/02/2018
Microsoft Office document icon Протокол от работа на комисия100.5 KB27/02/2018
PDF icon Протокол от работа на комисия1.77 MB02/04/2018
PDF icon Решение № 44/30.03.2018 г. за подбор360.91 KB02/04/2018
PDF icon Покана по чл. 167, ал. 1 от ЗОП1.34 MB16/04/2018
Microsoft Office document icon Съобщение за отваряне на оферти26.5 KB22/05/2018
PDF icon Съобщение за отваряне на ценово предложение111.78 KB07/06/2018
PDF icon Доклад от работа на комисия3.05 MB12/07/2018
PDF icon Решение № 83/11.07.2018 г. за определяне на изпълнител571.21 KB12/07/2018
PDF icon Договор УД 04-22/20184.01 MB31/10/2018
PDF icon Приложения към договор УД 04-22/20188.36 MB31/10/2018
PDF icon Обявление за възложена поръчка1.82 MB31/10/2018