14 Авг. 2017

Застраховане със застраховки "Злополука" и "Гражданска отговорност" на военнослужещи и цивилни служители, "Щети на имущество" на геодезически инструменти и "Професионална отговорност"

Номер-МО: 
MO-DOA-2017-039
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферти за участие: 18.09.2017 г. - 17:30 ч.
Сключени договори: УД 15-1/12.01.2018 г.; УД 15-2/12.01.2018 г.; УД 15-3/12.01.2018 г.; УД 15-4/12.01.2018 г.; УД 15-5/12.01.2018 г.
Лице за контакт:
 Цв. Генова, тел. 02 92 20649, email: tz.genova@mod.bg