14 Авг. 2017

Застраховане със застраховки "Злополука" и "Гражданска отговорност" на военнослужещи и цивилни служители, "Щети на имущество" на геодезически инструменти и "Професионална отговорност"

Номер-МО: 
MO-DOA-2017-039
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферти за участие: 18.09.2017 г. - 17:30 ч.
Сключени договори: УД 15-1/12.01.2018 г.; УД 15-2/12.01.2018 г.; УД 15-3/12.01.2018 г.; УД 15-4/12.01.2018 г.; УД 15-5/12.01.2018 г.
Лице за контакт:
 Цв. Генова, тел. 02 92 20649, email: tz.genova@mod.bg

Файлове: 
ДокументРазмерДата на публикуване
PDF icon Решение № 69/11.08.20417 г.1.15 MB14/08/2017
PDF icon Обявление3.31 MB14/08/2017
PDF icon Документация2.94 MB16/08/2017
PDF icon Приложения (1-7)5.05 MB16/08/2017
PDF icon Приложения (8-11)3.97 MB16/08/2017
PDF icon Приложения (12-22)4.71 MB16/08/2017
PDF icon Спецификации за услуга5.52 MB16/08/2017
Microsoft Office document icon Документация (word)745 KB16/08/2017
PDF icon Разяснения180.42 KB25/08/2017
PDF icon Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП1.88 MB25/09/2017
PDF icon Съобщение за отваряне на ценови оферти314.75 KB16/10/2017
PDF icon Доклад от работа на комисия5.8 MB16/11/2017
PDF icon Приложения към доклад4.67 MB16/11/2017
PDF icon Решение № 121/16.11.2017 г. за класиране1.34 MB16/11/2017
PDF icon Договор УД 15-1/20182.97 MB22/01/2018
PDF icon Договор УД 15-2/20186.12 MB22/01/2018
PDF icon Договор УД 15-3/20187.46 MB22/01/2018
PDF icon Договор УД 15-4/20184.77 MB22/01/2018
PDF icon Договор УД 15-5/20182.47 MB22/01/2018
PDF icon Обявление за възложена поръчка1.85 MB22/01/2018
PDF icon Обявление за приключил на договор УД 15-1/2018899.08 KB14/03/2019
PDF icon Обявление за приключил на договор УД 15-2/2018845.79 KB14/03/2019
PDF icon Обявление за приключил на договор УД 15-5/2018850.55 KB14/03/2019
PDF icon Обявление за приключил на договор УД 15-3/2018912.59 KB10/10/2019
PDF icon Обявление за приключил на договор УД 15-4/20181021.69 KB10/10/2019