9 Авг. 2017

Доставка на различни видове хартия за офиса, вкл. безконечна принтерна хартия, факс хартия, цветна хартия, картон и др. по РС № СПОР-428/26.10.2015 г. на ЦООП

Номер-МО: 
MO-DOA-2017-038
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: чл. 93 б, ал. 3 от ЗОП във връзка с § 19 от ПЗР на ЗОП (в сила от 15.04.2016 г.)
Краен срок за подаване на оферти за участие: 23.08.2017 г. - 17:30 ч.
Сключен договор: УД 11-6/27.10.2017 г.
Лице за контакт: В. Мирчева, тел. 02 92 20677, e-mail: v.mircheva@mod.bg