2 Авг. 2017

Извършване на капитално-възстановителен ремонт на вертолет Ми-17

Номер-МО: 
MO-DOA-2017-036
Състояние на процедурата: 
Текуща процедура

Вид на ОП:  Договаряне с публикуване на обявление за поръчка
Краен срок за подаване на заявления: 31.08.2017 г.  - 17:30 ч.
Лице за контакт: Цв. Белниколов, тел. 02 92 20648, e-mail: ts.belnikolov@mod.bg