2 Авг. 2017

Извършване на капитално-възстановителен ремонт на вертолет Ми-17

Номер-МО: 
MO-DOA-2017-036
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП:  Договаряне с публикуване на обявление за поръчка
Краен срок за подаване на заявления: 31.08.2017 г.  - 17:30 ч.
Сключен договор: УД 12-78/02.10.2018 г.
Сключено допълнително соразумение:
ДС УД 12-49/03.07.2019 г.
Лице за контакт:
Цв. Белниколов, тел. 02 92 20648, e-mail:
ts.belnikolov@mod.bg