24 Юли 2017

Доставка на рециклирана копирна хартия по РС на ЦОП № СПОР-426/26.10.2015 г.

Номер-МО: 
MO-DOA-2017-034
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Чл. 93 б, ал. 3 от ЗОП (отм.)
Краен срок за подаване на оферти за участие: 07.08.2017 г. - 17:30 ч.
Сключен договор: УД 11-4/17.10.2017 г.
Лице за контакт: В. Мирчева, тел. 02 92 20677, e-mail: v.mircheva@mod.bg