26 Юли 2017

Утилизация на боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия

Номер-МО: 
MO-DOA-2017-032
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Договаряне с публикуване на обявление за поръчка
Краен срок за подаване на заявления:
 24.08.2017 г. -
 17:30 ч.
Лице за контакт: И. Хасъмски, тел. 02 92 20647, e-mail: i.hasamski@mod.bg