12 Юли 2017

Доставка на мобилна модулна гориво-зарядна станция

Номер-МО: 
MO-DOA-2017-030
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферти/заявления: 02.08.2017 г. - 17:30 ч.
Лице за контакт: Р. Петров, тел. 02 92 20671, e-mail
r.petrov@mod.bg