29 Юни 2017

Доставка на 7,62 мм патрон обр. 43 г. – халосен със загъвка

Номер-МО: 
MO-DOA-2017-027
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Договаряне с публикуване на обявление за поръчка
Краен срок за подаване на заявления: 28.07.2017 г. – 17:30 ч.
Краен срок за подаване на оферти: 13.09.2017 г. – 17:30 ч.

Лице за контакт: Д. Матев, тел. 02 92 20679, e-mail: d.matev@mod.bg