29 Юни 2017

Борсова сделка за доставка на масла, смазки и специални течности

Номер-МО: 
MO-DOA-2017-026
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Чл. 79, ал. 1, т. 7 и чл. 191, ал. 1, т. 6 от ЗОП
Сключен договор: УД 12-24/25.04.2017 г.
Сключени договори: БД 194/19.07.2017 г.; БД 196/20.07.2017 г.; БД 215/22.08.2017 г.
Лице за контакт: Р. Петров, тел. 02 92 20671, e-mail: r.petrov@mod.bg