20 Юни 2017

Поддръжка на ГИС софтуера за информационната система за управление на войсковите имоти

Номер-МО: 
MO-DOA-2017-025
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Глава тринадесета, Раздел IV от Вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки (обявени с МЗ № ОХ-741/26.09.2016 г.), Правила за възлагане на обществени поръчки при стойност по чл.20, ал.6 от ЗОП, които съдържат класифицирана информация.
Краен срок за представяне на документи по ЗЗКИ - копия на УС и РДКИ в дирекция "Сигурност на информацията"  - в срок до 5 дни от датата, следваща датата на публикуване на настоящите Условията за участие на Профила на купувача на Интернет страницата на Министерството на отбраната – 26.06.2017 г.
Краен срок за представяне на предложение за участие: 21 дни, считано от дата на получаване на покана за представяне на предложение.
Лице за контакт: О. Гондова, тел. 02 92 20663, e-mail: o.gondova@mod.bg

Файлове: 
ДокументРазмерДата на публикуване
PDF icon Условия за участие2.08 MB20/06/2017
PDF icon Приложения2.62 MB20/06/2017
PDF icon Заповед № ЗОП - 33/19.07.2017 г.78.18 KB20/07/2017