14 Юни 2017

Извършване на услуга „Третиране на отпадъци“

Номер-МО: 
MO-DOA-2017-024
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Събиране на оферти с обява (чл. 20, ал. 3 от ЗОП)
Краен срок за подаване на оферти: 28.06.2017 г. - 17:30 ч.
Сключен договор: УД 12-43/28.09.2017 г.
Лице за контакт: Д. Димитрова, тел. 02 92 20665, e-mail
d.m.dimitrova@mod.bg

Файлове: