12 Юни 2017

Увеличаване на междуремонтния ресурс по наработка на кутия на самолетните агрегати КСА-2 за самолет МиГ-29

Номер-МО: 
MO-DOA-2017-022
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Ускорена на договаряне с публикуване на обявлението за поръчка по ЗОП
Краен срок за подаване на заявления: 26.06.2017 г. - 17:30 ч.
Лице за контакт: Цв. Белниколов, тел. 02 92 20648, e-mail
ts.belnikolov@mod.bg