10 Апр. 2017

Създаване на мишенна обстановка за извършване на тренировки и стрелби с екипажи от изтребителната авиация (ИА) и разчети от зенитно-ракетни войски (ЗРВ)

Номер-МО: 
MO-DOA-2017-015
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Открита ускорена процедура
Краен срок
за подаване на оферти: 21.04.2017 г. - 17:30 ч.

Сключен договор: УД 12-35/29.06.2017 г.

Лице за контакт: И. Хасъмски, тел. 02 92 20647, e-mail: i.hasamski@mod.bg