5 Юни 2017

Застраховане на застроени недвижими имоти – публична държавна собственост със застраховки „Пожар“ и „Природни бедствия“ за периода от 10.10.2017 г. до 09.10.2020 г.

Номер-МО: 
MO-DOA-2017-013
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Ограничена процедура
Краен срок
 за подаване на заявления: 03.07.2017 г. - 17:30 ч.

Лице за контакт: Е. Донева, тел. 02 92 20668, e-mail
e.doneva@mod.bg