12 Юни 2017

Консумативи и резервни части за хардуер

Номер-МО: 
MO-DOA-2017-004
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Описание на предмета на поръчката: Доставка по четири обособени позиции:
ОП №1 – „Доставка на консумативи, аксесоари и принадлежности за компютри/преносими компютри“;
ОП №2 – „Доставка на резервни части за компютри/преносими компютри“;
ОП №3 – „Доставка на консумативи и устройства за поддържане и разширение на мрежа“ и
ОП №4 – „Доставка на консумативи за печатащи устройства, които не са предмет на рамковите споразумения на ЦООП“.
Вид на ОП: Събиране на оферти с обява по чл. 20, ал. 3 и чл.186 - 189 от ЗОП
Краен срок за подаване на оферти: 27.06.2017 г. - 17:30 ч.
Сключени договори: УД 04-20/05.10.2017 г.; УД 04-21/05.10.2017 г.; УД 04-22/05.10.2017 г.; УД 04-23/05.10.2017 г.
Лице за контакт: М. Бонев, тел.: 02 92 20882, e-mail: m.bonev@mod.bg
Й. Йорданов, тел.: 02 92 20661, 
e-mail: y.yordanov@mod.bg

Файлове: