19 Дек. 2016

Придобиване на лицензи за софтуер за работни станции за БА

Номер-МО: 
MO-DOA-2016-065
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферти/заявления за участие:
20.01.2017 г.
Сключен договор: УД 04-17/12.09.2017 г.
Допълнително споразумение: УД 04-6/06.03.2018 г.
Лице за контакт: Д. Стойчев, тел.: 02 92 20664, e-mail: d.stoychev@mod.bg