27 Юли 2016

Сключване на рамково споразумение за доков ремонт на кораби от състава на ВМС за проекти 130, 250, 650, 106К, клас Е-71, клас „Флауер“ и спасителен кораб „Протео“

Номер-МО: 
MO-DOA-2016-035
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Договаряне с публикуване на обявление
Краен срок за подаване на оферти за участие: до 17:30 часа на 10.10.2016 г.
Рамково споразумение: РС УД 12-6/13.02.2017 г.
Сключени договори: УД 12-36/10.08.2017 г.; УД 12-47/19.10.2017 г.; УД 12-89/28.11.2019 г.; УД 12-106/18.12.2019 г.; УД 12-107/18.12.2019 г.; УД 12-108/18.12.2019 г.; УД 12-120/27.12.2019 г.
Сключено допълнително споразумение: ДС УД 12-45/18.06.2019 г.; ДС УД 12-112/23.12.2019 г.; ДС УД 12-113/23.12.2019 г.; ДС УД 12-114/23.12.2019 г.
Лице за контакт:  Д. Андронов, тел. 02 92 20889, e-mail: d.andronov@mod.bg

Файлове: 
ДокументРазмерДата на публикуване
PDF icon Решение № 851 MB04/08/2016
PDF icon Обявление714.89 KB27/07/2016
PDF icon Документация4.82 MB27/07/2016
PDF icon Техническа спецификация1.62 MB27/07/2016
Файл Приложения - образци на документи151.95 KB27/07/2016
PDF icon Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП236.58 KB26/08/2016
PDF icon Протокол по чл. 55, ал. 1 от ППЗОП230.33 KB13/09/2016
PDF icon Решение № 109 за обявяване на кандидатите98.58 KB13/09/2016
PDF icon Покана - "Корабостроителница Бургас" ЕООД61.7 KB29/09/2016
PDF icon Покана - "Булярд Корабостроителна индустрия" АД61.61 KB29/09/2016
PDF icon Покана - "Кораборемонтен завод Одесос" АД61.89 KB29/09/2016
PDF icon Покана - "Терем - КРЗ Флотски Арсенал" ЕООД62.89 KB29/09/2016
PDF icon Протокол от преговори с "Корабостроителница Бургас" ЕООД3.68 MB14/11/2016
PDF icon Протокол от преговори с "Булярд Корабостроителна индустрия" АД2.2 MB14/11/2016
PDF icon Протокол от преговори с "Терем - КРЗ Флотски Арсенал" ЕООД2.01 MB14/11/2016
PDF icon Даклад по чл. 60, ал. 1 от ППЗОП304.48 KB14/11/2016
PDF icon Решение № 158 за класиране1.78 MB14/11/2016
PDF icon Обявление344.29 KB16/02/2017
PDF icon РС УД 12-6/20174.69 MB16/02/2017
PDF icon Покана за представяне на оферта по РС № УД-12-6 от 13.02.2017 г.220.63 KB23/03/2017
PDF icon Teхическа спецификация ТС М96.2219.15-УВО833.98 KB23/03/2017
PDF icon Образци на декларации и Образец на ценово предложение1.52 MB23/03/2017
PDF icon Проект на договор с приложения към него1.03 MB23/03/2017
PDF icon Съобщение за публично отваряне на оферти173.93 KB07/04/2017
PDF icon Доклад от работа на комисия809.75 KB03/05/2017
PDF icon Решение № 24 за прекратяване287.94 KB03/05/2017
PDF icon Покана № 21-37-49/07.06.2017 г.601.76 KB07/06/2017
PDF icon Приложение (1)3.77 MB07/06/2017
PDF icon Приложения (2-6)5.06 MB07/06/2017
PDF icon Приложение (7)4.11 MB07/06/2017
PDF icon Съобщение за покана за представяне на оферта112.54 KB07/06/2017
PDF icon Съобщение за отваряне на пликове с оферти113.27 KB20/06/2017
PDF icon Доклад от работа на комисия589.04 KB10/07/2017
PDF icon Решение № 50/07.07.2017 за избор на изпълнител303.46 KB10/07/2017
PDF icon Писмо до "Корабостроителница Бургас" ЕООД41.12 KB10/07/2017
PDF icon Съобщение до "Корабостроителница Бургас" ЕООД194.92 KB10/07/2017
PDF icon Покана до "Корабостроителница Бургас" ЕООД140.44 KB03/08/2017
PDF icon Съобщение до "Корабостроителница Бургас" ЕООД123.86 KB03/08/2017
PDF icon Техническа спецификация833.98 KB03/08/2017
PDF icon Приложения (2-5)120.57 KB03/08/2017
PDF icon Приложение (6)629.07 KB03/08/2017
PDF icon Приложение (7)232.81 KB03/08/2017
PDF icon Договор УД 12-36/2017 г.510.99 KB17/08/2017
PDF icon Приложение (1)1.97 MB17/08/2017
PDF icon Приложения (2-11)1.49 MB17/08/2017
PDF icon Обявление за възложена поръчка132.53 KB17/08/2017
PDF icon Съобщение за отваряне на оферти114.26 KB18/08/2017
PDF icon Доклад от работа на комисия436.02 KB14/09/2017
PDF icon Решение № 79/14.09.2017 г. за избор на изпълнител128 KB14/09/2017
Файл Съобщение до „Корабостроителница Бургас“ ЕООД14.56 KB14/09/2017
PDF icon Писмо до „Корабостроителница Бургас“ ЕООД41.93 KB14/09/2017
PDF icon Договор УД 12-47/2017418.3 KB25/10/2017
PDF icon Приложение към договор (1)1.71 MB25/10/2017
PDF icon Приложения към договор (2-11)1.45 MB25/10/2017
PDF icon Обявление за възложена поръчка274.95 KB25/10/2017
PDF icon Обявление за приключване на договор УД 12-36/2017597.18 KB27/11/2017
PDF icon Обявление за приключване на договор УД 12-47/2017394.24 KB22/01/2018
PDF icon ДС УД 12-45/2019 (РС УД 12-6/2017)231.55 KB22/07/2019
Package icon Покана с приложения към нея (РС УД 12-6/2017)3.22 MB20/09/2019
PDF icon Съобщение за отваряне на постъпили оферти (РС УД 12-6/2017)177.85 KB07/10/2019
PDF icon Доклад от работа на комисия263.68 KB04/11/2019
PDF icon Решение № 123/01.11.2019 г. за избор на изпълнител155.51 KB04/11/2019
Package icon Покана с приложения към нея - "Акин"7.98 MB08/11/2019
Package icon Покана с приложения към нея - "Ахелой"9.81 MB08/11/2019
Package icon Покана с приложения към нея - "Протео"8.42 MB08/11/2019
Package icon Покана с приложения към нея - "кап. I р. Димитър Добрев"7.67 MB08/11/2019
PDF icon Съобщение за отваряне на оферти190.42 KB18/11/2019
PDF icon Доклад от работа на комисия - "Акин"306.67 KB03/12/2019
PDF icon Решение № 137/02.12.2019 г. за избор на изпълнител - "Акин"143.62 KB03/12/2019
PDF icon Доклад от работа на комисия - "Ахелой"193.76 KB03/12/2019
PDF icon Решение № 135/02.12.2019 г. за избор на изпълнител - "Ахелой"93.41 KB03/12/2019
PDF icon Доклад от работа на комисия - "Протео"323.74 KB03/12/2019
PDF icon Решение № 136/02.12.2019 г. за избор на изпълнител - "Протео"147.27 KB03/12/2019
PDF icon Доклад от работа на комисия - "кап. I р. Димитър Добрев"280.24 KB03/12/2019
PDF icon Решение № 134/02.12.2019 г. за избор на изпълнител - "кап. I р. Димитър Добрев"94.34 KB03/12/2019
PDF icon Договор УД 12-89/2019 "Дръзки"5.29 MB27/12/2019
PDF icon Обявление за възложена поръчка103.57 KB27/12/2019
PDF icon Договор УД 12-106/2019 "Протео"2.95 MB17/01/2020
PDF icon Обявление за възложена поръчка112.7 KB17/01/2020
PDF icon Договор УД 12-107/2019 "Ахелой"4.22 MB17/01/2020
PDF icon Обявление за възложена поръчка112.7 KB17/01/2020
PDF icon Договор УД 12-108/2019 "Акин"4.67 MB17/01/2020
PDF icon Обявление за възложена поръчка113.12 KB17/01/2020
PDF icon Договор УД 12-120/2019 "кап. I р. Димитър Добрев"2.88 MB17/01/2020
PDF icon Обявление за възложена поръчка112.67 KB17/01/2020
PDF icon ДС УД 12-112/2019 (УД 12-106/2019) "Протео"231.12 KB21/01/2020
PDF icon ДС УД 12-113/2019 (УД 12-107/2019) "Ахелой"230.93 KB21/01/2020
PDF icon ДС УД 12-114/2019 (УД 12-108/2019) "Акин"229.78 KB21/01/2020
PDF icon Споразумение УД 12-13/2020 за прекратяване на договор УД 12-89/201999.41 KB27/03/2020
PDF icon Обявление за приключен договор УД 12-120/2019148.06 KB16/04/2020
PDF icon Обявление за изменение или допълнителна информация159.05 KB21/04/2020
PDF icon Обявление за изменение или допълнителна информация (Акин)152.8 KB30/04/2020
PDF icon Обявление за приключен договор (Акин)243.71 KB30/04/2020
PDF icon Обявление за приключен договор УД 12-89/2019167.76 KB08/05/2020