14 Апр. 2016

Денонощна невъоръжена охрана на освободени войскови имоти, в управление на министерство на отбраната, намиращи се на територията на области Хасково, Стара Загора, Пазарджик, Пловдив и Сливен

Номер-МО: 
MO-DOA-2016-012
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП:
Краен срок за подаване на оферти/заявления за участие:
 на 01.06.2016 г.
 - 17.00 ч.
Сключени договори: ВИ 54-2/19.04.2017 г.; ВИ 54-3/
19.04.2017 г.; ВИ 54-4/19.04.2017 г.; ВИ 54-5/19.04.2017 г.; ВИ 54-29/18.08.2017 г.